Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Nordisk perinatal statistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om perinatal hälsa från alla nordiska länder. De viktigaste indikatorerna i statistiken är antalet förlossningar och födda barn, perinatal dödlighet, föderskornas ålder och de födda barnens vikt. Alla uppgifter presenteras landsvis.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd