Ämnen
Arbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Olycksfall i arbetet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över olycksfall i arbetet innehåller uppgifter om olycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare i arbetet och under arbetsfärden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Olycksfall i arbetet 2021, omständigheter och former för löntagarnas olycksfall i arbetet
databasoffentliggörande | Olycksfall i arbetet 2020, korrektion
meddelande | Olycksfall i arbetet 2021, preliminär
meddelande | Olycksfall i arbetet 2020, preliminär

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mikko Toiviainen
överaktuarie
029 551 3589
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna