Ämnen
Befolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om hur personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete förverkligas på uppföljningsdagen. I statistiken följs både antalet socialarbetare hos vilka maximiantalet klienter överskrids och klientmedeltalet i de olika välfärdsområdena.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd