Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

FPA:s handikappförmåner och -tjänster

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning innehåller uppgifter om de ekonomiska bidrag som FPA betalat ut till personer med funktionsnedsättning samt om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten