Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Arbetspensionstagare i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetspensionstagare i Finland innehåller centrala uppgifter om arbetspensionstagarna och nypensionerade med arbetspension samt arbetspensionernas genomsnittliga eurobelopp. Statistiken grundar sig på uppgifter i pensionsregistret och den utkommer en gång i månaden.

Producent:

Pensionsskyddscentralen