Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Primärvård

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om primärhälsovårdens verksamhet (inkl. munhälsovården) utifrån vårdanmälningsregistret för primärvården (Avohilmo). Statistiken innehåller bl.a. uppgifter om antalet besök, antalet kunder samt om orsaken till att primärhälsovården besöktes.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd