Ämnen
Samhällsekonomi Hälsa och social trygghet

De totala pensionsutgifterna i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Totala pensionsutgifter ger en helhetsbild över de penningbelopp som betalats i pensioner i Finland under året. Uppgifterna i statistiken grundar sig på registermaterial. Statistiken utkommer en gång om året.

Producent:

Pensionsskyddscentralen