Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Arbetslöshetsförmåner i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetslöshetsskyddet i Finland innehåller centrala uppgifter om de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av arbetslöshetskassorna och FPA. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem och Finansinspektionens register, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten