Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Den specialiserade sjukvården

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om verksamheten vid vårdavdelningarna inom den specialiserade sjukvården samt om öppenvårdsbesöken inom den dagkirurgiska och den offentliga specialiserade sjukvården. Statistiken grundar sig på uppgifterna i vårdanmälningsregistret för social- och hälsovården (Hilmo). Det publiceras separata statistikrapporter över den somatiska vården och den psykiatriska vården.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd