Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Utkomststöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken som ges ut en gång om året innehåller information om de personer och hushåll som får utkomststöd. Uppgifterna grundar sig på THL:s utkomststödsregister. Uppgifterna om utkomststödet samlas in från FPA och kommunerna.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter