Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Bostadsbidrag för pensionstagare

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare innehåller uppgifter om mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare, om mottagarnas bostäder och boendeutgifter och om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten