Ämnen
Hälsa och social trygghetPriser och konsumtion

Läkemedel och ersättningsrättigheter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över ersättningsrättigheter för läkemedel innehåller uppgifter om antalet specialersättningsrättigheter och begränsade ersättningsrättigheter. Statistiken sammanställs utifrån FPA:s och arbetsplatskassornas databaser, och uppgifterna publiceras en gång per år.

Producent:

Folkpensionsanstalten