Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Alkoholpolitiska opinioner

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken beskriver befolkningens inställning till de gällande alkoholpolitiska begränsningarna, åsikter om lämpliga detaljhandelsplatser för alkoholdrycker samt befolkningens uppfattning om Alkos verksamhet, de gällande priserna på alkoholdrycker och åldersgränserna som berättigar till köp av alkoholdrycker.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd