Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Behandlingstiderna inom barnskyddet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om de lagstadgade behandlingstiderna inom barnskyddet i kommunerna i fastlandet Finland.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd