Ämnen
Hälsa och social trygghetSamhällsekonomi

Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utgifterna för den sociala tryggheten och utgifternas finansiering beskriver utgifterna för och finansiering av hälso- och sjukvården i Finland samt deras förhållande till bruttonationalprodukten. Statistik samlas in från register, verksamhetsberättelser, bokslut och andra motsvarande källor. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd