Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Perinatalstatistik - föderskor, förlossningar och nyfödda

Finlands officiella statistik (FOS)
Perinatalstatistiken – föderskor, förlossningar och nyfödda innehåller information om föderskor, förlossningar och nyfödda. Uppgifter fås ur olika källor och de publicerar en gång om året

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd