Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Barnavårdsstöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över barnavårdsstöd innehåller uppgifter om de stödbelopp som betalats till familjer med barn under skolåldern och barn som inlett sin skolgång. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten