Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Höft- och knäproteser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om antalet höft- och knäprotesoperationer samt preciserande uppgifter om dem (t.ex. antalet primär- och reoperationer, fördelningen av operationer enligt ålder och kön samt uppgifter om implantatmodellerna).

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd