Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Statistik över levnadsförhållanden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden, såsom risken för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande, utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp. Uppgifterna samlas in årligen med hjälp av en undersökning om inkomster och levnadsförhållanden och levereras också till Eurostats EU-SILC-statistik.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

AROPE-tidsserien har korrigerats i fråga om år 2018 och 2019, urvalsbaserade låginkomstindikatorer publiceras i fortsättningen inom statistiken över levnadsförhållanden
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna