Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Statistik över levnadsförhållanden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden, såsom risken för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande, utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp. Uppgifterna samlas in årligen med hjälp av en undersökning om inkomster och levnadsförhållanden och levereras också till Eurostats EU-SILC-statistik.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Av barnen i åldern 1–15 år upplevde 6,6 procent, dvs. 57 000, materiell fattigdom i minst ett av de grundläggande behoven år 2021. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Den materiella fattigdomen som barn upplever mäts med 13 mätare. Andelen barn som upplevde brist i minst ett av de grundläggande behoven har minskat från år 2009, då 10,8 procent av 1–15-åringarna upplevde brist i minst en mätare.

Läs mer

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2021, barn

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna