Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

År 2022 levde 873 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2023

Enligt Statistikcentralen levde 15,9 procent av hushållsbefolkningen, dvs. 873 000 personer, under risk för fattigdom eller social utestängning år 2022. Ökningen av antalet personer under risk bröts. En person löper risk för fattigdom eller social utestängning om hans eller hennes hushåll är låginkomsttagare, har låg arbetsintensitet eller om det förekommer allvarlig materiell och social fattigdom i hushållet.

Viktiga punkter

 • Antalet personer som levde under risk för fattigdom eller social utestängning var nästan lika stort som året innan. Läs mer om begreppet risk för fattigdom eller social utestängning.
 • Antalet personer i låginkomsthushåll och hushåll med låg arbetsintensitet minskade.
 • Antalet personer som lever i allvarlig materiell och social fattigdom ökade.
 • År 2022 upplevde 7,5 % av hushållsbefolkningen försörjningssvårigheter. Siffran var större än året innan (6,2 %).

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hushålls livsfas
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Socioekonomisk ställning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Inkomstbegrepp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hushålls livsfas
 • Inkomstbegrepp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Inkomstbegrepp
 • Socioekonomisk ställning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hushålls livsfas
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Inkomstgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Inkomstgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Inkomstgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Statistisk kommungruppering
 • Bostadens besittningsförhållande
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bostadens besittningsförhållande
 • Hushålls livsfas
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marie Reijo
specialforskare
029 551 2547
Ansvarig avdelningschef