Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Militärunderstöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över militärunderstöd innehåller uppgifter om mottagarna av militärunderstöd och om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten