Ämnen
Arbete, löner och utkomstDigitalisering Hälsa och social trygghet

Arbetsmiljö

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetsförhållanden beskriver förändringen i löntagarnas arbetsförhållanden. Den omfattar fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Uppgifterna samlas in genom besöksintervjuer, offentliggörs med omkring fem års mellanrum och innehåller uppgifter för ett granskningsår.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2018 använder 90 procent av löntagarna digitala tillämpningar i sitt arbete. Användningen av digitala apparater, de egna digitala färdigheterna och den upplevda inverkan av digitaliseringen av arbetet är dock ojämnt fördelad.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Sutela
specialforskare
029 551 2907

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna