Digitalisering

Nyckeltal

Värdet av massmediemarknaden

3 895miljoner euro
2022
Massmediestatistik
Uppdaterad: 2023-11-22

Publikationer

meddelande | Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2023
meddelande | Användning av datateknik i företag 2023
meddelande | Massmediestatistik 2022, massmediemarknaden