Ämnen
DigitaliseringUtbildning och forskningFöretag

Innovationsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över innovationsverksamhet beskriver innovationsverksamheten och utvecklingspotentialen hos företag som sysselsätter minst tio personer inom industrin, utvinning av mineraler, energisektorn samt inom vissa servicebranscher. Uppgifterna samlas in med en enkät. Uppgifterna offentliggörs vartannat år.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Företagsenhet och ny variabel för antalet anställda i statistiken över innovationsverksamhet
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mervi Niemi
planerare
029 551 3263

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna