Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Behandlingstiderna för ansökningar om utkomststöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Insamlingen av uppgifter om utgifterna för utkomststödet bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och lagen om utkomststöd (1412/1997/14f §).

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd