Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Aborter i Norden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om aborter i de nordiska länderna innehåller information om aborter från alla de nordiska länderna. Uppgifter publiceras vartannat år.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd