Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Allmänt bostadsbidrag

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över allmänt bostadsbidrag innehåller uppgifter om de hushåll som fått bostadsbidrag, om mottagarnas bostäder och boendeutgifter och om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten