Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Medling i brott- och tvistemål

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om medling i brott- och tvistemål beskriver antalet ärendehelheter som väckts vid medlingsbyrån och antalet brott enligt strafflagen, brott i anslutning till våld i nära relationer och tvistemål som ingått i dessa. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd