Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Skyddshemstjänster

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om skyddshemstjänster och skyddshemstjänsternas klienter. Information samlas in om de dagar som klienterna bor på skyddshem, klienternas bakgrundsuppgifter och om det våld som klienterna upplevt.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd