Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Skolresestöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skolresestöd innehåller uppgifter om mottagarna av skolresestöd och om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis, kalenderårsvis och läsårsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten