Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Personalen inom social- och hälsovården

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller information om personalens verksamhetsområden, yrkesgrupper och utbildning samt om hur de yrkesutbildade sysselsatt sig och deras yrkesrättigheter. Uppgifterna samlas in varje år. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik och Valviras register över yrkesrättigheter inom social- och hälsovården.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd