Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Företagshälsovård

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över företagshälsovård innehåller uppgifter om antalet arbetstagare som omfattas av den företagshälsovård som ersätts av FPA, de företagare som fått ersättning, åtgärder och tjänster samt om företagshälsovårdskostnaderna och ersättningsbeloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras en gång per år.

Producent:

Folkpensionsanstalten