Ämnen
Hälsa och social trygghetSamhällsekonomi

Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utgifterna för den sociala tryggheten och utgifternas finansiering beskriver utgifter och finansiering inom den sociala tryggheten. Den sociala tryggheten omfattar åtgärder som tryggar individens och familjens försörjning i händelse av vissa risker och behov både inom den offentliga och privata sektorn. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd