Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Alkoholkonsumtion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om konsumtionen av alkoholdrycker innehåller både den statistikförda och den icke-statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker. Uppgifter samlas in från olika källor och publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd