Ämnen
Befolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Avlidna

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över avlidna beskriver uppgifter om personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Statistiken omfattar t.ex. ålder, kön samt uppgifter om antalet avlidna, spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd. Uppgifterna fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Avlidna

63 219
2022
Avlidna
Uppdaterad: 2023-04-21

Publikationer

databasoffentliggörande | Avlidna 2022, befolkningsförandringar och folkmängden
databasoffentliggörande | Avlidna 2021, befolkningsförandringar och folkmängden

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Allmänt dödstal i Finland 1990-2022

Förväntade livslängden för nyfödda i Finland efter kön i 1990-2022

Spädbarnsdödlighet i Finland 1990-2022

Dödlighets- och livslängdstal efter ålder och kön 1986-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joni Rantakari
överaktuarie
029 551 3249

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna