Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Barnskydd

Finlands officiella statistik (FOS)
Barnskyddsstatistiken innehåller information om barn inom den öppna vården, brådskande placeringar samt om omhändertagande och placering i form av eftervård av barn och unga. Uppgifter samlas in från kommunerna och de publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter