Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av föräldraskap

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över barnets underhåll och vårdnad samt utredande av föräldraskap beskriver antalet avtal om underhållsbidrag och avtalens storleksklasser, antalet avtal om underhåll, boende- och umgängesrätt till barn samt uppgifter om fastställandet av föräldraskap. Uppgifter samlas in från kommunerna och de publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd