Ämnen
Transport och turism

Utrikes sjöfart

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikes sjötrafik beskriver sjötransport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikestrafik som anlöpt finska hamnar. Uppgifterna fås från Portnet-systemet och offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i september år 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,3 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 10 procent jämfört med september året innan. Exporten minskade med 15 procent och var 3,7 miljoner ton. Importen minskade med 4 procent och var 3,6 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 1,0 miljoner personer, vilket är 67 procent av nivån före koronapandemin.

Läs mer

meddelande | Utrikes sjöfart 2022, september
meddelande | Utrikes sjöfart 2022, augusti
meddelande | Utrikes sjöfart 2022, juli
meddelande | Utrikes sjöfart 2022, juni

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
07.11.2022

Carriage of vehicles by sea by port

TotaltPersonbilarBussarLastbilarTrailrarÖvriga transportmedel
Totalt2 457 7801 519 21417 979536 520360 06923 998
Eckerö104 786100 6552293 89534
Helsingfors1 615 5011 076 4008 664374 025150 7495 663
Hangö146 9921 702uppgift saknas6 615138 6723
Kemi5 287uppgift saknasuppgift saknas721295 086
Haminakotka9 420uppgift saknasuppgift saknas409 3791
Långnäs1 4471 120144182uppgift saknas1
Mariehamn124 277119 1773 8671 1932416
Nådendal106 22820 6013 62472 7359 268uppgift saknas
Uleåborg7 311uppgift saknasuppgift saknas163066 989
Jakobstad531uppgift saknasuppgift saknas6942141
Raumo1 300uppgift saknasuppgift saknas71 2912
Åbo241 071155 0081 19062 10018 3154 458
Nystad31 976uppgift saknasuppgift saknas46431 512uppgift saknas
Vasa61 65344 55126115 107uppgift saknas1 734
07.11.2022

Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna