Ämnen
Transport och turism

Utrikes sjöfart

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikes sjötrafik beskriver sjötransport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikestrafik som anlöpt finska hamnar. Uppgifterna fås från Portnet-systemet och offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av utrikes sjötransporter

+19,0%
Februari 2024
Utrikes sjöfart
Uppdaterad: 2024-04-08

Publikationer

meddelande | Utrikes sjöfart 2024, februari
meddelande | Utrikes sjöfart 2024, januari
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, december
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, november
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, oktober
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, september

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Carriage of vehicles by sea by port

Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna