Ämnen
Transport och turism

Utrikes sjöfart

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikes sjötrafik beskriver sjötransport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikestrafik som anlöpt finska hamnar. Uppgifterna fås från Portnet-systemet och offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av utrikes sjötransporter

minus26,1%
Mars 2024
Utrikes sjöfart
Uppdaterad: 2024-05-08

Publikationer

meddelande | Utrikes sjöfart 2024, mars
meddelande | Utrikes sjöfart 2024, februari
meddelande | Utrikes sjöfart 2024, januari
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, december
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, november
meddelande | Utrikes sjöfart 2023, oktober

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Årsförändring av sjötransporter inom utrikes godstrafik 2023M03–2024M03

Utrikes sjötransporter efter varuslag månadsvis

Utrikes sjötransporter efter region månadsvis

Utrikes sjötransporter efter hamn 2021M03–2024M03

Passagerartrafiken mellan Finland och utlandet efter hamn 2021M03 –2024M03

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Carriage of vehicles by sea by port

Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna