Ämnen
Transport och turism

Luftfart

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifterna för statistiken från flygplatsbolag som är verksamma i Finland. Uppgifterna offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Passagerare på Finlands flygplatser

1 725 071
Juni 2024
Luftfart
Uppdaterad: 2024-07-18

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Passagerarantal efter flygplats 2019M01-2024M06

Mängd gods och post i flygtrafiken 2019M01-2024M06

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Passagerare och gods efter inhemska flygplatser månadsvis

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kiia Lempinen
överaktuarie
029 551 3462
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna