Ämnen
Transport och turism

Motorfordonsbeståndet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över motorfordonsbeståndet sammanställer uppgifter om registreringspliktiga vägtrafikfordon i Fastlandsfinland (i årsuppgifterna ingår också uppgifter om Åland). Uppgifterna fås ur Transport- och kommunikationsverkets register och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Vid utgången av år 2021 fanns det i fordonsregistret 7 040 869 fordon, av vilka 5 218 677 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 1,7 procent och antalet fordon i trafik ökade med 0,9 procent jämfört med situationen i slutet av år 2020. I slutet av år 2021 fanns det 52…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nico Maunula
överaktuarie
029 551 3526

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna