Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Energianskaffning och -förbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över energianskaffning och -förbrukning beskriver totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet samt importen och exporten av energi. Uppgifterna samlas in från flera källor. Preliminära uppgifter offentliggörs kvartalsvis och de slutliga uppgifterna en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Inom statistiken över energianskaffning och -förbrukning publiceras nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2024, 1:a kvartalet, preliminär
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2024, 1:a kvartal, import och export av energi
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, energiförbrukning inom samfärdsel, preliminär
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 1:a–4:e kvartalet, 1:a revideringen
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 1:a revideringen
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, elanskaffning och elförbrukning, 1:a revideringen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Totalförbrukning av energi efter energikälla 1990-2023*

Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet 1990-2023*

CO2-utsläpp från energianvändning 1990-2023*

Energiförbrukning inom transport efter sektor 1990-2023*

Energikällornas andel av totalförbrukningen av energi 2022 och 2023*

Energikällornas andel av totalförbrukningen av energi årsvis

Värdet av energiimporten och energiexporten 2015Q1–2024Q1*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Totalförbrukning av energi efter energikälla

Totalförbrukning av energi efter energikälla

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna