Energi

Publikationer

meddelande | Konsumentprisindex 2024, april
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 4:e kvartalet, import och export av energi
meddelande | Konsumentprisindex 2024, april, medelpriser på flytande bränslen
meddelande | Harmoniserat konsumentprisindex 2024, april, preliminär
översikt | Energianskaffning och -förbrukning 2023, preliminär och 1:a–4:e kvartalet, preliminär, översikt
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 1:a–4:e kvartalet, preliminär