Ämnen
Boende och byggandeEnergi

Energiförbrukning inom boende

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver energiförbrukningen och energistrukturen inom boende samt energikällor för uppvärmning av bostadsbyggnader. Uppgifterna har samlats in från olika källor och tagits fram med hjälp av kalkylmodeller. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen inom boende med omkring 8 terawattimmar (TWh) år 2021 från året innan. Ökningen var 13 %. År 2021 var vädret kallare än vanligt och detta höjde energiförbrukningen när det gäller uppvärmning av bostadsutrymmen med 7 TWh till drygt 46 TWh. Ökningen från året innan var 18 %. Energiförbrukningen inom boende var totalt något under 69 TWh.

Läs mer

meddelande | Energiförbrukning inom boende 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.12.2022

Energiförbrukning inom boende enligt användningsändamål 2008-2021

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2008Rumsuppvärmning38 790
Hushållsapparater8 763
Uppvärmning av bastu2 853
Uppvärmning av bruksvatten9 418
2009Rumsuppvärmning41 894
Hushållsapparater9 116
Uppvärmning av bastu2 870
Uppvärmning av bruksvatten9 475
2010Rumsuppvärmning48 077
Hushållsapparater9 092
Uppvärmning av bastu2 880
Uppvärmning av bruksvatten9 522
2011Rumsuppvärmning40 867
Hushållsapparater8 321
Uppvärmning av bastu2 871
Uppvärmning av bruksvatten9 584
2012Rumsuppvärmning45 503
Hushållsapparater8 856
Uppvärmning av bastu2 894
Uppvärmning av bruksvatten9 658
2013Rumsuppvärmning42 740
Hushållsapparater8 396
Uppvärmning av bastu2 902
Uppvärmning av bruksvatten9 727
2014Rumsuppvärmning42 830
Hushållsapparater8 099
Uppvärmning av bastu2 924
Uppvärmning av bruksvatten9 789
2015Rumsuppvärmning40 807
Hushållsapparater7 886
Uppvärmning av bastu2 920
Uppvärmning av bruksvatten9 850
2016Rumsuppvärmning45 693
Hushållsapparater8 294
Uppvärmning av bastu3 049
Uppvärmning av bruksvatten9 961
2017Rumsuppvärmning45 349
Hushållsapparater8 126
Uppvärmning av bastu3 057
Uppvärmning av bruksvatten9 954
2018Rumsuppvärmning44 344
Hushållsapparater8 284
Uppvärmning av bastu3 063
Uppvärmning av bruksvatten9 977
2019Rumsuppvärmning43 370
Hushållsapparater8 519
Uppvärmning av bastu3 069
Uppvärmning av bruksvatten10 022
2020Rumsuppvärmning39 220
Hushållsapparater8 619
Uppvärmning av bastu3 063
Uppvärmning av bruksvatten10 082
2021Rumsuppvärmning46 423
Hushållsapparater9 185
Uppvärmning av bastu3 069
Uppvärmning av bruksvatten10 133

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Virve Rouhiainen
överaktuarie
029 551 3527

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna