Ämnen
EnergiBoende och byggande

Det milda vädret i slutet av 2022 gjorde energikrisen lättare för hushållen

meddelande | Energiförbrukning inom boende 2022

Enligt Statistikcentralen minskade energiförbrukningen inom boende år 2022 med omkring 4 terawattimmar (TWh) från året innan. Höstens energikris med höga priser ledde till sparåtgärder. Dessutom var året mildare än vanligt. Den kombinerade effekten av dessa faktorer var att energiförbrukningen inom boende minskade till knappa 65 TWh.

Viktiga punkter

 • För uppvärmning avbostadsutrymmen användes nästan 43 TWh energi. Dess andel av
  energiförbrukningen inom boende var störst, 66 %. 
 • Elförbrukningen inom boende minskade med omkring 1,5 TWh från år 2021 till år 2022. Elens andel av energin inom boende var oförändrad, omkring 35 %. 
 • Höstens energikris bidrog till förändring i uppvärmningssätten. 
 • Den med värmepumpar producerade andelen av energin för uppvärmning av bostadsutrymmen steg med 3 procentenheter från år 2021. Värmepumparnas andel var 16 % av energin för uppvärmning av bostadsutrymmen år 2022. 
 • Andelen lätt brännolja av uppvärmningsenergin för bostadsutrymmen minskade med en
  procentenhet från år 2021 till år 2022. Också användningen av andra fossila
  bränslen, t.ex. fossilgas (dvs. naturgas), minskade. 

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Byggnadstyp
 • Energikälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Energianvändning
 • Energikälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Virve Rouhiainen
överaktuarie
029 551 3527
Ansvarig avdelningschef