Ämnen
EnergiBoende och byggande

Det kalla vädret år 2021 ökade förbrukningen av uppvärmningsenergi inom boende med 7 TWh

meddelande | Energiförbrukning inom boende 2021

Korrigering

De felaktiga årtalen har korrigerats i huvudpunkterna 2-4
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen inom boende med omkring 8 terawattimmar (TWh) år 2021 från året innan. Ökningen var 13 %. År 2021 var vädret kallare än vanligt och detta höjde energiförbrukningen när det gäller uppvärmning av bostadsutrymmen med 7 TWh till drygt 46 TWh. Ökningen från året innan var 18 %. Energiförbrukningen inom boende var totalt något under 69 TWh.

Viktiga punkter

  • Uppvärmningen av bostadsutrymmen förbrukade drygt 46 TWh energi. Dess andel av energiförbrukningen inom boende var störst, 67 %.
  • När det gäller källor för uppvärmningsenergi för bostadsutrymmen har andelen lätt brännolja sjunkit från 12 % år 2008 till 4 % år 2021.
  • I fråga om källor för uppvärmningsenergi för bostadsutrymmen har andelen energi som producerats med värmepumpar stigit från 4 % år 2008 till 13 % år 2021.
  • När det gäller källor för uppvärmningsenergi för bostadsutrymmen har elens andel stigit från 20 % år 2008 till 25 % år 2021. Den el som värmepumpar förbrukar är en del av uppvärmningselen.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Energikälla
  • Byggnadstyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Energikälla
  • Energianvändning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Virve Rouhiainen
överaktuarie
029 551 3527
Ansvarig avdelningschef