Aiheet
EnergiaAsuminen ja rakentaminen

Vuoden 2021 kylmä sää nosti asumisen lämmitysenergian kulutusta 7 TWh:lla

tiedote | Asumisen energiankulutus 2021

Korjaus

Pääkohdista 2-4 korjattu virheelliset vuosiluvut
Lue lisää korjauksesta

Asumisen energiankulutus kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 noin 8 terawattituntia (TWh) edellisestä vuodesta. Kasvu oli 13 %. Vuoden 2021 tavanomaista kylmempi sää nosti asuintilojen lämmityksen energiakulutusta 7 TWh:lla reiluun 46 TWh:iin. Kasvu edellisestä vuodesta oli 18 %. Kaikkiaan asumiseen kului energiaa vajaa 69 TWh.


Keskeisiä poimintoja

  • Asuintilojen lämmitys vei reilun 46 TWh energiaa. Sen osuus asumisen energian kulutuksesta oli suurin 67 %.
  • Asuintilojen lämmitysenergian lähteistä kevyen polttoöljyn osuus on vuodesta 2008 vuoteen 2021 laskenut 12 %:sta 4 %:iin.
  • Asuintilojen lämmitysenergian lähteistä lämpöpumpuilla tuotetun energian osuus on vuodesta 2008 vuoteen 2021 noussut 4 %:sta 13 %:iin.
  • Asuintilojen lämmitysenergian lähteistä sähkön osuus on vuodesta 2008 vuoteen 2021 noussut 20 %:sta 25 %:iin. Lämpöpumppujen käyttämä sähkö on osa lämmityssähköä.

Asuintilojen lämmitys

Noin kaksi kolmasosaa asumisen energiasta kuluu asuintilojen lämmitykseen. Lämmitystarpeen vaihtelu on merkittävin asumisen energian kulutusta selittävä tekijä. Vuonna 2021 energiaa asuintilojen lämmitykseen kului reilu 46 TWh. Tilojen lämmityksen kulutus oli 18 % edellisvuoden kulutusta suurempi. Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin.

Tilojen lämmityksen tärkeimmät energialähteet olivat kaukolämpö (30 %), puu (27 %) ja sähkö (25 %), joiden osuus oli 82 % tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia (13 %). Lämpöpumppujen käyttämä sähkö on osa sähkönkulutusta.

Lämmin käyttövesi

Noin 15 % asumisen energiasta kuluu käyttöveden lämmitykseen. Lämpimänä vuonna osuus nousee, kylmänä laskee. Vuonna 2021 käyttöveden osuus oli 15 % ja energiaa lämmittämiseen kului noin 10 TWh. Käyttöveden lämmityksen tärkeimmät energialähteet olivat kaukolämpö (56 %), sähkö (24 %) ja lämpöpumppuenergia (11 %). Näiden osuus oli 91 % käyttöveden lämmitysenergian kulutuksesta.

Kotitalouslaitteet

Noin 13 % asumisen energiasta on kotitalouslaitteiden kulutusta. Vuonna 2021 energia kului noin 9 TWh. Kotitalouslaitteiden kulutus jaetaan ruoanlaittoon, valaistukseen ja muihin sähkölaitteisiin. Vuonna kulutusosuudet asumisesta olivat ruoanlaitto 1 %, valaistus 2 % ja muut sähkölaitteet 10 %. Kotitalouslaitteiden kulutus on lähes kokonaan sähköä. Ruoanvalmistuksessa käytetään pieni määrä maakaasua ja nestekaasua.

Saunojen lämmitys

Noin 4-5 % asumisen energiasta käytetään saunojen lämmitykseen. Saunojen lämmitykseen käytetystä noin 3 TWh:sta vajaat kaksi kolmasosaa oli puuta ja reilu kolmannes sähköä.

Asumisen energiankulutuksen energialähteet

Asumisen energiankulutuksen vajaasta 69 TWh:ta reilu kolmannes oli sähköä, vajaa kolmannes kaukolämpöä ja noin viidennes puuta vuonna 2021. Lämpöpumpuilla tuotetun nettoenergian osuus oli noin kymmenes. Kevyen polttoöljyn osuus oli 3 % ja maakaasun 1 %.

Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Rakennustyyppi
  • Energian lähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energian käyttökohde
  • Energian lähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Virve Rouhiainen
yliaktuaari
029 551 3527
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.