Ämnen
EnergiMiljö och naturFöretag

El- och värmeproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över el- och värmeproduktion beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränslen vid produktionen i Finland. Uppgifterna samlas in med en enkät och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen producerades 69,3 TWh el i Finland år 2021, vilket var 4 procent mer än året innan. Fossilfri elproduktion, förnybara energikällor och kärnenergi stod för rekordhöga 86 procent av elproduktionen. De förnybara energikällornas andel av elproduktionen i Finland var mer än hälften: 53 procent. De förnybara energikällornas andel av elproduktionen fortsatte att öka. Mängden el som producerades med fossila bränslen och torv ökade med 3 procent från året innan. Produktionen av fjärrvärme ökade betydligt jämfört med året innan (16 %) på grund av den kalla vintern.

Läs mer

meddelande | El- och värmeproduktion 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tiina Myllymaa
överaktuarie
029 551 3336

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna