Ämnen
EnergiMiljö och naturFöretag

El- och värmeproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över el- och värmeproduktion beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränslen vid produktionen i Finland. Uppgifterna samlas in med en enkät och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | El- och värmeproduktion 2022
databasoffentliggörande | El- och värmeproduktion 2021, värdet av vindkraftsproduktion
meddelande | El- och värmeproduktion 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Elproduktion efter energikällor 2000-2022

Elproduktion efter energikällor 2000-2022

Elproduktionen med förnybara energikällor 2000-2022

Elproduktionen med fossila bräslen 2000-2022

Anskaffning av elektricitet och elproduktion 1960-2022

Import, export och nettoimport av el 1960-2022

Energikällornas andelar av totalproduktionen av el årsvis, %

Andelen fossila bränslen av totalproduktionen av el, årsvis

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tiina Myllymaa
överaktuarie
029 551 3336

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna