Ämnen
EnergiSamhällsekonomiMiljö och natur

Energiräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över energiräkenskaper beskriver utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och när det gäller växelverkan mellan ekonomi och miljö. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen minskade slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands med 8 procent år 2020 jämfört med året innan. Totalt användes 1,15 miljoner terajoule energi. Störst var minskningen inom transport och magasinering, där användningen sjönk med 30 procent. Energianvändningen inom tillverkning sjönk med 5 procent från året innan. Också hushållens energianvändning var 6 procent mindre än året innan.

Läs mer

meddelande | Energiräkenskaper 2020

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna