Ämnen
Transport och turism

Handelsflottan

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över handelsflottan beskriver de fartyg som införts i Finlands fartygsregister. Statistiken innehåller också uppgifter om fartyg som införts i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart. Uppgifterna fås ur två olika fartygsregister (Traficom, Statens ämbetsverk på Åland) och offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Handelsflottan 2023, augusti
meddelande | Handelsflottan 2023, juli
meddelande | Handelsflottan 2023, juni
meddelande | Handelsflottan 2023, maj
meddelande | Handelsflottan 2023, april
meddelande | Handelsflottan 2023, mars

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna