Ämnen
Miljö och natur

Avfallsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Avfallsstatistiken beskriver förändringar i avfallsmängderna, sätten att hantera avfall samt andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna, avfallsklasserna eller avfallsslagen. Uppgifterna samlas in från flera källor och uppdateras för industrins del en gång om året, annars oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen år 2021 uppgick mängden kommunalt avfall till omkring 3,3 miljoner ton. Jämfört med året innan var den totala avfallsmängden oförändrad. I de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall syntes liksom under tidigare år en ökning i mängden avfall som utnyttjades som energi. Avfallsmängden motsvarade omkring 609 kilogram räknat per invånare.

Läs mer

meddelande | Avfallsstatistik 2021, kommunalt avfall

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Espo
överaktuarie
029 551 3463

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna